Wat zijn de verschillen tussen de oude en de nieuwe trac´┐Żwet?

De verschillen betreffen met name de versnelling van de besluitvormingsprocedure o.a. door coordinatie van de vergunningsprocedures, integratie van vaststelling van hogere waarden geluidhinder in de Tracébesluitprocedure, directe planologische doorwerking, eenvoudigere procedure bij wijzigingen in het Ontwerp-Tracébesluit bijvoorbeeld naar aanleiding van inspraakreacties.

vorige vraagsluit venster