Kunnen ook langs de Tilburgse weg geluidwerende voorziening worden geplaatst vanwege rust in het Philips van Lenneppark?

Akoestische afscherming wordt alleen overwogen ter plaatse van geluidsgevoelige bebouwing, dat is bij een park niet het geval. Bovendien zijn alleen de aansluitende wegen in het onderzoek betrokken voor zover er sprake is van aanpassingen (reconstructie) van de weg. De Tilburgseweg wordt slechts gereconstrueerd ter hoogte van niet-geluidgevoelige bestemmingen, waarvoor geen geluidsafscherming komt vanwege de Tilburgseweg.

vorige vraag - volgende vraag - sluit venster