Hoe is het verloop van de geluiddempende werking van DZOAB, die wordt jaarlijks toch minder, met andere woorden; op welk moment wordt de gepresenteerde geluidsbelasting gegarandeerd?

Het uitgangspunt voor het akoestisch onderzoek is de verkeersprognoses voor 2020. Voor dat jaar wordt de geluidsbelasting bepaald. In de akoestische berekeningen wordt uitgegaan van de door het ministerie van VROM vastgestelde wegdekcorrectiefactor voor DZOAB. Het reguliere onderhoud draagt zorg voor deze akoestische kwaliteit van DZOAB.

vorige vraag - volgende vraag - sluit venster