Kunnen er bij Zeelst-oost niet beter twee in plaats van een geluidsscherm worden geplaatst aangezien de schermen redelijk hoog worden?

Mede op grond van de reacties op de voorlichtingsavond is nader bekeken of bij Zeelst-oost een oplossing met twee schermen akoestisch en financieel voordelen biedt naast de inpassing aan de bewonerszijde. Dit is inderdaad het geval. In het Ontwerp-Tracébesluit zijn nu twee schermen opgenomen.

vorige vraag - volgende vraag - sluit venster