Welke maatregelen worden tijdens de ombouw genomen om toename van geluidhinder en visuele overlast te beperken; de weg is nu immers goed dicht geplant met begroeiing?

Bestaande beplanting en geluidsschermen worden pas verwijderd nadat in de tweede fase als aan de ombouw van de bestaande weg wordt begonnen. Plaatselijk is echter in verband met de aanleg van op- en afritten niet te vermijden dat dit eerder gebeurd.

vorige vraag - volgende vraag - sluit venster