Wordt de breedte van onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers niet versmald i.v.m. sociale veiligheid?

De bestaande maatvoering van de onderdoorgangen wordt gehandhaafd, ze worden dus niet versmald. Bovendien krijgt de vormgeving van de onderdoorgangen juist in het kader van de sociale veiligheid bijzondere aandacht en worden deze in overleg met gemeenten vormgegeven.

vorige vraag - volgende vraag - sluit venster