In de Trajectnota staat de aansluiting Veldhoven-zuid als een half klaverblad aan de noordzijde van de aansluiting. Dit betekende voor bewoners van de wijk Ooievaarsnest dat de afstand woning-rijksweg vergroot werd. Nu blijft de afrit op de huidige plaats liggen. Waarom is dit gedaan?

Het klaverblad wordt, op grond van inspraakreacties, niet omgeklapt om ruimte te besparen. Dit was een van de opdrachten in het standpunt van de minister van Verkeer en Waterstaat. De nieuwe situatie blijft daarmee ongewijzigd ten opzichte van de bestaande aansluiting.

vorige vraag - volgende vraag - sluit venster