home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Verbreding 4x2 > Voorbereidende werkzaamheden > Grondaankoop

Grondaankoop

Voor het verbreden van de Randweg Eindhoven moet een klein aantal bedrijven en woningen verdwijnen. Ook is er een aantal bedrijven dat door de uitbreiding van de randweg beperkt wordt in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het streven is om alle bedrijven die moeten verdwijnen, te verplaatsen naar een andere locatie. Op dit moment wordt overleg gevoerd met alle eigenaren van bedrijven die door de uitbreiding van de Randweg Eindhoven worden geraakt. Bovendien wordt een aantal particuliere woningen geraakt. Deze woningen moeten derhalve verdwijnen. Met de betrokken eigenaren wordt overleg gevoerd over de schadeloosstelling.

Er zijn de volgende mogelijkheden om een verzoek tot schadevergoeding te doen.

 

 

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven