home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Verbreding 4x2 > Voorbereidende werkzaamheden >  Archeologie

Archeologie

In de voorbereiding op de vernieuwing van de Randweg Eindhoven is ook uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan direct langs de snelweg. In een vooronderzoek is bekeken of er locaties zijn met een ‘hoge archeologische verwachting’. Deze locaties zijn in samenwerking met de afdeling Archeologie van de gemeente Eindhoven in nauwkeurig veldonderzoek verder bekeken.

Romeins grafveld
In het terrein aan de Laarstraat in Eindhoven zijn overblijfselen van een grafveld uit de Romeinse tijd en een nederzetting uit de late middeleeuwen gevonden. Tijdens het veldonderzoek zijn ‘omgreppelingen’ gevonden van grafmonumenten uit de Romeinse tijd. In een rond grafmonument is de bovenkant van een kruikamfoor aangetroffen.

archeologie
Impressie van de archeologische werkzaamheden

Waterputten en gebouwen
Een groot aantal sporen dateert uit de 16de tot 18de eeuw. Het gaat om veel greppels, een weg, een aantal waterputten en een gebouw. Het is voor het eerst dat uit deze eeuwen een nederzetting grootschalig is opgegraven. In de regio Eindhoven waren tot dusver geen archeologische gegevens beschikbaar over de aard van nederzettingen gedurende de eeuwen na omstreeks 1250. Met de opgraving op de Tongelreep/Laarstraat is daaraan een einde gekomen.

 

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven