home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Verbreding 4x2 > De Randweg > Traject

De vernieuwde Randweg Eindhoven

De bestaande Randweg Eindhoven wordt uitgebreid van 2 naar 4 rijbanen. Er wordt een systeem aangelegd waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat een regionale bestemming kiest. Het doorgaande verkeer Utrecht - Maastricht v.v. en Venlo – Antwerpen v.v. beschikt in de nieuwe situatie over de twee hoofdrijbanen. Daarop sluiten geen op- en afritten aan. De maximumsnelheid op de hoofdrijbaan is 120 km/u. Het lokale verkeer en het verkeer maakt gebruik van de parallelbanen. Het verkeer mag hier maximaal 80 km/u rijden. Alle bestaande op- en afritten worden aangesloten op de parallelbanen. In de nieuwe situatie moet verkeer vóór de knooppunten Batadorp, De Hogt en Leenderheide kiezen voor de doorgaande rijbanen of de parallelbanen.

target="_blank">Een impressie van de nieuwe randweg is te zien op deze kaart

Door op deze kaart te klikken kunt u in detail de nieuwe randweg op de bestaande situatie bekijken.

Voor de uitbreiding van de randweg is het nodig dat bijna alle bestaande viaducten vernieuwd worden en ook de drie knooppunten Batadorp, De Hogt en Leenderheide worden geheel vernieuwd. Naast het reconstrueren van de bestaande Randweg worden bovendien op een groot aantal plaatsen nieuwe, hogere, geluidsschermen geplaatst. Een indruk van de nieuwe geluidsschermen vindt u bij het onderwerp geluid.

Aansluitingen
Alle bestaande aansluitingen op de Randweg Eindhoven blijven bestaan. Wel worden bijna alle op- en afritten volledig aangepast om aan te kunnen sluiten op de nieuwe parallelwegen. Daarnaast worden er een aantal nieuwe aansluitingen aangelegd:
  • Voor een goede bereikbaarheid van de High Tech Campus is hier in april 2007 een nieuwe aansluiting in gebruik genomen. Het gaat hier om een 'exclusieve aansluiting', wat inhoudt dat de verkeer alleen naar het terrein van de HTC kan. Het is geen nieuwe op- en afrit voor de gehele regio. Op dit moment wordt de aansluiting bij de High Tech Campus echter ook gebruikt voor verkeer dat vanuit de richting Antwerpen naar het noorden wil. Dit on verband met de afsluiting van de verbindingsboog A67/A2 in knooppunt De Hogt.
  • Ook het bestaande knelpunt tussen de A58 en de A50 nabij industrieterrein Ekkersrijt wordt vanaf medio 2007 verbouwd. Hier ontstaat een nieuwe aansluiting Ekkersrijt zonder verkeerslichten en met betere verbindingen met Eindhoven en het industrieterrein.
  • Tussen Veldhoven en Eindhoven wordt bij de Meerenakkerweg een nieuwe aansluiting op de Randweg Eindhoven aangelegd. De plannen voor deze nieuwe aansluiting doorlopen op dit moment de besluitvormingsprocedure.

 

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven