home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Verbreding 4x2 > Thema's > Natuur

Ecologische verbindingen


De Randweg Eindhoven vormt tot nu om veel plaatsen een barrière voor veel soorten dieren. Tegelijk met de vernieuwing van de randweg wordt deze barrièrewerking verminderd. Dit gebeurt onder andere door het aanleggen van bredere duikers met loopgedeelte voor de Ekkersrijt en de Tongelreep. De Dommel is zo in knooppunt De Hogt opgenomen dat die in een 100 meter brede zone onder de snelwegen doorloopt!

Natuurcompensatie
Rijkswaterstaat hanteert het principe dat alle natuur die moet wijken voor de weg ook weer in hetzelfde project terug komt. In totaal wordt bijna 35 ha natuur gecompenseerd. Deze nieuwe natuur grenst zoveel mogelijk aan de aangetaste natuurterreinen. Daarnaast worden ook restruimtes natuurvriendelijk ingericht en wordt hier nog circa 18 hectare bos aangelegd ter compensatie voor het rooien van bomen voor de wegverbreding.

Water
Als de ombouw klaar is, ligt hier ongeveer 100 hectare verharde oppervlakte. Om negatieve gevolgen op de waterhuishouding te voorkomen, is een aantal maatregelen in het ontwerp opgenomen. Een hiervan is het aanleggen van bergbezinkbassins, zoals dat tegenwoordig ook vaak gebeurt bij woonwijken en bedrijventerreinen. Hierin wordt overtollig wegwater tijdelijk opgevangen om vervolgens te infiltreren in de bodem. De bassins zorgen er tevens voor dat het wegwater extra gezuiverd wordt.

Aanleg nieuwe parken
Bij de ombouw van de Randweg Eindhoven wordt ook een aantal parken direct naast de randweg geraakt. Om de overlast voor de omwonenden te beperken, zijn deze parken inmiddels opnieuw aangelegd voordat de werkzaamheden van de Randweg beginnen. Het gaat om de groenstrook bij Zeelst-Oost, het Philips van Lenneppark, Voldijn en de Klokputten. Op deze manier is voorkomen dat omwonenden geconfronteerd worden met half afgebroken parken tijdens de werkzaamheden.

   
 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven