home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Verbreding 4x2 >Thema's > Mobiliteit

Doorstroming en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden voor de vernieuwing van de Randweg Eindhoven moet het verkeer wel gebruik kunnen blijven maken van de randweg. Om de doorstroming tijdens de werkzaamheden te garanderen, heeft Rijkswaterstaat een mobiliteitsplan opgesteld. In nauwe samenwerking met de gemeenten uit de regio en aannemer Heijmans worden maatregelen getroffen om het verkeer tijdens de bouwperiode zo goed mogelijk te laten rijden. Enkele van deze randvoorwaarden zijn:

  • Er blijven tijdens de werkzaamheden tijdens de spitsuren altijd 3 rijstroken per rijrichting beschikbaar voor het verkeer.
  • De op- en afritten worden alleen afgesloten tijdens nachtelijke uren en in het weekend
  • De rijstroken worden versmald en er geldt een maximale snelheid van 90 km/uur

Wanneer op de Randweg Eindhoven lange files staan, is het ook meteen drukker op andere wegen in de regio. Weggebruikers zoeken dan andere routes waardoor meer overlast door sluipverkeer kan ontstaan. Om de overlast op die andere wegen in de regio te verminderen worden ook hier extra maatregelen genomen. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat nadrukkelijk samen met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de provincie en de 21 gemeenten uit de regio in het project Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant. In het kader van dit project worden 130 maatregelen genomen om de regio bereikbaar te houden en het bestaande weggennet zo goed mogelijk te benutten. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

  • Verouderde verkeerslichten vervangen door intelligente volautomatische verkeerslichten
  • Rotondes aanleggen op kruispunten
  • Route informatiepanelen langs routes installeren om weggebruikers te informeren over alternatieve routes bij files
  • Een compleet overzicht van alle wegwerkzaamheden in de regio beschikbaar stellen voor de weggebruikers zodat ze rekening kunnen houden met langere reistijden of alternatieve routes.

 

   
 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven