home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Verbreding 4x2 > Thema's > Geluid

Geluid


Een bredere randweg met een beter doorstroming, trekt ook meer verkeer aan. Om de geluidsoverlast voor de omgeving te beperken en zelfs te verminderen neemt Rijkswaterstaat maatregelen.

Op dit moment zijn er woningen langs de randweg met een geluidsbelasting van 60 tot 65 decibel op de gevel. Dat is te vergelijken met een stofzuiger op 1 meter afstand. Bij de vernieuwing van de randweg wordt gestreefd naar een geluidswaarde van 55 decibel. Dat is het geluidsniveau van een vaatwasmachine op 1 meter afstand. Om dit te bereiken wordt de Randweg Eindhoven voorzien van zogenaamd dubbellaags Zeer Open Asfalt Beton (DZOAB). DZOAB produceert minder geluid zodat de hinder voor de omgeving minder wordt.

Daar waar de waarde van 55 decibel niet gehaald wordt door het gebruik van DZOAB, worden aanvullende maatregelen genomen. Rijkswaterstaat plaatst geluidsschermen bij onder andere de wijken als Lievendaal, Zeelst, Ooievaarsnest en de Voldijn. Op een aantal plaatsen worden schermen geplaatst die geheel of gedeeltelijk transparant zijn.

Geluidsscherm hoofdrijbaan Geluidsscherm parallelrijbaan
Geluidsscherm hoofdrijbaan A2 Geluidsscherm parallelrijbaan

Aanscherping van plannen
In situaties waar de grenswaarde van 55 decibel niet wordt gehaald, zoekt Rijkswaterstaat naar alternatieve vormen van geluidwerende voorzieningen om zo de geluidsbelasting verder terug te dringen. Indien in de toekomst blijkt dat de geluidsbelasting hoger is dan oorspronkelijk berekend, worden alsnog maatregelen genomen om de overschrijding van geluid te bepreken. Dit gebeurt dan bij een eventuele reconstructie van de weg of in het kader van het regulier onderhoud.

   
 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven