home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Verbreding 4x2 >Besluitvorming > Tracébesluit

Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven

De plannen voor de uitbreiding van de Randweg Eindhoven naar 4 x 2 rijbanen zijn opgenomen in het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven. Dit Tracébesluit heeft begin 2003 ter inzage gelegen in de regio zodat belanghebbenden erop kon reageren. Op deze pagina kunt u zowel het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven en twee gewijzigde Tracébesluiten downloaden. Omdat het vrij grote documenten zijn, is de grootte erbij vermeld.

Gewijzigd Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven - 2005 (km. 10.417 - km. 10.609)
Op 17 maart 2004 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een onderdeel van het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven vernietigd. Het gaat hier om ��n lokatie tussen km. 10.417 en km. 10.609 in de gemeente Veldhoven.
In het gewijzigd Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven 2005 (km. 10.417 - km. 10.609) beoogt het vernietigde trac�onderdeel te repareren.
Het gewijzigde Tracébesluit en het bijbehorende kaartmateriaal kunt u ook hier downloaden:

Gewijzigd Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven - 2005
(pdf PDF, 221 kB)

Overzichtskaart tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven - 2005
(pdf PDF, 2.555 kB)

Detailkaart tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven - 2005
(pdf PDF, 584 kB)

Het tracébesluit ligt vanaf 11 mei 2005 tot 22 juni 2005 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

  • de gemeentehuizen en bibliotheken van Eindhoven en Veldhoven;
  • de bibliotheek van de Rijkswaterstaat Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch;
  • de bibliotheken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer beide in Den Haag.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het tracébesluit beroep indienen. Deze periode loopt van 25 mei 2005 tot 6 juli 2005. Het beroepschrift kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
o.v.v. Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven 2005 (km. 10.417 - km. 10.609)

Gewijzigd Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven - 2003
De wijzigingen op het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven zijn opgenomen in het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven - 2003. Het gewijzigde Tracébesluit kunt u ook hier downloaden.

Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven
De plannen voor de uitbreiding van de Randweg Eindhoven naar 4 x 2 rijbanen zijn opgenomen in het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven. Dit Tracébesluit heeft begin 2003 ter inzage gelegen in de regio zodat belanghebbenden erop kon reageren. Hier kunt u het Tracébesluit en de bijbehorende onderzoeken en kaartenbijlage downloaden. Omdat het vrij grote documenten zijn, is de grootte erbij vermeld.

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven