home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Nieuws en Voorlichting > Laatste nieuws

actueel nieuws

Laatste nieuws

28-03-2007:
Informatiecentrum zaterdag 7 april open voor publiek
Presentaties over de vernieuwing van de Randweg Eindhoven

Op zaterdag 7 april zullen in het informatiecentrum A2/A67 Randweg Eindhoven presentaties worden gegeven over de vernieuwing van de Randweg Eindhoven. Het informatiecentrum is die dag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. De presentaties starten om 10.30 uur en 13.30 uur. De presentatie duurt ongeveer 1 uur. De Randweg Eindhoven wordt tussen 2006 en medio 2010 volledig vernieuwd van twee naar vier rijbanen en knooppunten worden in zijn geheel verbouwd. Er komt een systeem van gescheiden rijbanen, waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer voor de regio.

11-01-2007: Informatiebijeenkomsten vernieuwing Randweg Eindhoven

Rijkswaterstaat organiseert in januari 2007 verschillende informatiebijeenkomsten voor bedrijven en omwonenden over de bouw van de vernieuwde Randweg Eindhoven. Het gaat om informatiemiddagen voor bedrijven en informatieavonden voor omwonenden van de randweg.
Tijdens de bijeenkomsten kunt u op een informatiemarkt individuele vragen stellen over bijvoorbeeld uw eigen situatie. Daarnaast worden centraal presentaties gegeven.

Bedrijven
Informatiemiddagen van 16.00 � 18.00 uur inclusief markt. Presentaties vanaf 16.30 uur over de eindsituatie, de bouwmethode en verkeersmobiliteit tijdens de bouwperiode.

Donderdag 18 januari
Voor bedrijven aan de noordzijde van de randweg, te weten omgeving
bedrijventerreinen Acht, Kapelbeemt, Ekkersrijt, Esp, Breeven, Flight Forum, ParkForum, Eindhoven Airport.
Locatie: Motel Van der Valk, Aalsterweg 322, Eindhoven

Maandag 22 januari
Voor bedrijven aan de zuidzijde van de randweg, te weten omgeving bedrijventerreinen De Run, High Tech Center, De Kade, �t Broek, Diepenvoorde, Voldijn.
Locatie: Motel Van der Valk, Aalsterweg 322, Eindhoven

Woensdag 24 januari
Voor bedrijven aan de oostzijde van de randweg, onder andere van de bedrijventerreinen De Hurk en Strijp.
Locatie: De Lievendaal, Lievendaalseweg 3, Eindhoven

Bewoners
Informatie-avonden voor bewoners van 19.00 tot 21.30 uur. Vanaf 19.30 een presentatie over de bouwmethode en de eindsituatie.

Maandag 22 januari
Voor bewoners bij de Randweg Eindhoven in de omgeving van Waalre en Eindhoven Zuid, te weten Voldijn, Eikenburg, De Roosten en Ekenrooij.
Locatie: Motel Van der Valk, Aalsterweg 322, Eindhoven

Woensdag 24 januari
Voor bewoners bij de Randweg Eindhoven in de omgeving van Eindhoven � West, te weten Ooievaarsnest, Genderbeemd, Lievendaal en Acht
Locatie: De Lievendaal, Lievendaalseweg 3, Eindhoven

Donderdag 25 januari
Voor bewoners bij de Randweg Eindhoven in de omgeving van Veldhoven, te weten Zeelst, Meerveldhoven, Meerhoven.
Locatie: Koningshof, Locht 117, Veldhoven

22-09-2006: Randweg Eindhoven op TV

Eindhovens Dagblad TV heeft een item gemaakt over de A2/A67 Randweg Eindhoven. Centraal hierin staat het recent veranderde aanzicht van de Randweg na de bomenkap. In het filmpje vertelt Dhr. Ir. C.A.J. Naus over de plannen.

Het filmpje is te bekijken via de volgende link:
www.eindhovensdagblad.nl/edtv/

11-09-2006: Veel interesse Randweg Eindhoven

Er is veel interesse voor de vernieuwing A2/A67 Randweg Eindhoven. Ruim 7.500 ge�nteresseerden stuurden de antwoordkaart in die bij de eerste nieuwsbrief over de randweg Eindhoven huis-aan-huis verspreid is in de regio.

De adressen van deze ge�nteresseerden worden toegevoegd aan het adressenbestand dat al was opgebouwd aan de hand van aanmeldingen die via de site van de vernieuwde Randweg Eindhoven. Na het verspreiden van de eerste nieuwsbrief zijn via deze site ook honderden digitale aanmeldingen ontvangen. Ook stelden veel mensen via de site vragen over het project.

De vernieuwde Randweg Eindhoven is een omvangrijk project dat een grote impact heeft op de regio Eindhoven. 2010 zal het werk afgerond zijn en tot die tijd houden wij via nieuwsbrieven en ons informatiecentrum (, 5504 DB Veldhoven) belangstellenden over de voortgang.

02-09-2006: Informatiecentrum Randweg Eindhoven opent haar deuren

Vanaf 2 september 2006 is ook het informatiecentrum voor de vernieuwing van de randweg te vinden. In het informatiecentrum krijgt u een overzicht van de vernieuwing van de Randweg Eindhoven en de werkzaamheden die de komende jaren voor de boeg staan.

Het informatiecentrum is geopend op:

- Dinsdag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur
- Elke eerste zaterdag van de maand
- Groepen kunnen het informatiecentrum op afspraak bezoeken

Bezoekadres:

5504 DB VELDHOVEN


05-04-2006: Werkzaamheden bij A50/A58 knooppunt Ekkersrijt

Om de dagelijkse files op het A50/A58 knooppunt Ekkersrijt op korte
termijn te verminderen, voert Rijkswaterstaat hier gedurende drie
maanden werkzaamheden uit. De huidige A58 richting Tilburg/Den Bosch
wordt zo'n 100 meter verlegd waardoor ��n van de verkeerslichten
verdwijnt. Het verkeer krijgt te maken met versmalde rijstroken en in
de nachten wordt incidenteel een rijstrook afgesloten. Er wordt zoveel
mogelijk buiten de bestaande wegen gewerkt om het verkeer minimaal te
hinderen. De werkzaamheden duren tot begin juli 2006.

Naast het verdwijnen van ��n van de verkeerslichten, worden de
opstelvakken op de A58 voor verkeer uit Tilburg richting
Eindhoven-centrum verlengd. Ook het links afslaand verkeer komend
vanaf de Kennedylaan naar
A58 richting Tilburg krijgt bij de verkeerslichten meer ruimte op het
opstelvak. Deze maatregelen lopen vooruit op de aanleg van een geheel
nieuw knooppunt Ekkersrijt waarbij de verkeerslichten helemaal verdwijnen.
Deze grootschalige ombouw van het knooppunt start op zijn vroegst eind
2006.

20-03-2006: Afrit Welschap tijdens nachten afgesloten ivm werkzaamheden

Rijkswaterstaat start 27 maart 2006 met het aanleggen van een extra rijstrook op de afrit Eindhoven-Airport voor het verkeer dat op de Antony Fokkerweg rechts afslaat richting Eindhoven-noord. Het verbreden van de huidige afrit is noodzakelijk omdat het verkeer bij de verkeerslichten bovenaan de afrit onvoldoende doorstroomt waardoor files op de A2 Randweg Eindhoven ontstaan. Door een extra opstelstrook ontstaat meer ruimte voor het verkeer zodat er geen gevaarlijke situaties op de randweg ontstaan.

In verband met de werkzaamheden is de afrit Welschap voor verkeer vanuit het zuiden in de nachten tussen 27 maart en 5 april helemaal afgesloten tussen 20.00 uur en 05.30 uur. Verkeer dat richtingbedrijventerrein Welschap en de woonwijken Meerhoven en de Achtste Barrier worden omgeleid. Tijdens de afsluitingen wordt verkeer vanuit het zuiden omgeleid via de A2 naar de A58 richting Tilburg om bij de afrit Best te draaien en vervolgens via de A2 terug te rijden naar de afrit Welschap. Deze omleiding geldt uiteraard alleen tijdens de nachten.

21-07-2004: Actueel nieuws 21 juli: Nieuwsbrief nieuwe stijl

Naast deze website met informatie over de werkzaamheden op de Randweg Eindhoven stuurt Rijkswaterstaat ook ongeveer vier keer per jaar een gratis nieuwsbrief naar abonnees. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws en informatie over de stand van zaken over projecten van Rijkswaterstaat in de regio Eindhoven. Vanaf deze maand heeft de nieuwsbrief een nieuw uiterlijk om u nog beter en overzichtelijker te kunnen informeren. Neemt u eens een kijkje op de nieuwsbrieven site. Reeds verschenen nieuwsbrieven kunt u hier ook terugvinden. Wilt u de nieuwsbrief graag thuis ontvangen, dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief abonneren door een mailtje te sturen via het reactieformulier met uw naam en adres.

13-07-2004: Minister Peijs opent spitsstrook A2/A67 Randweg Eindhoven

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de spitsstrook op de A2/A67 Randweg Eindhoven geopend. Eindhoven staat landelijk en internationaal bekend als een belangrijk verkeersknelpunt in Zuid-Nederland. Met de opening van de spitsstroken krijgt verkeer op de Randweg Eindhoven tijdens drukke tijden een extra rijstrook tot haar beschikking en worden de bestaande fileproblemen grotendeels opgelost. De vervroegde openstelling heeft ook positieve effecten op de uittocht van vakantieverkeer richting het zuiden die jaarlijks voor files zorgt in de regio Eindhoven.

Eerder open dan gepland
Volgens de oorspronkelijke planning zouden de spitsstroken medio november geopend worden. Door intensieve samenwerking met de betrokken aannemer en de wegbeheerders uit de regio is de benodigde periode voor de aanleg van de spitsstroken met enkele maanden verkort. In eerste instantie wordt de spitsstrook nu in zuidelijke richting geopend. Volgens de huidige planning kan de spitsstrook in noordelijke richting in de tweede helft van september voor het verkeer geopend worden als ook het camerabeveiligingssysteem helemaal gereed is.

18-06-2004: Spitsstroken richting zuiden eerder open voor verkeer

Rijkswaterstaat stelt naar verwachting de spitsstroken op de Randweg Eindhoven in zuidelijke richting vervroegd open voor verkeer. Half juli kunnen weggebruikers in zuidelijk richting tijdens drukke tijden op de randweg gebruik maken van de nieuwe spitsstrook. Hoewel de spitsstroken nog niet helemaal gereed zijn, worden de spitsstroken als proef wel opengesteld. Reden voor deze vervroegde openstelling is de grote vakantie-uittocht die elk jaar voor fileproblemen rondom Eindhoven zorgt. Door de spitsstroken eerder te openen, krijgt de randweg extra capaciteit en verbetert de doorstroming. Tijdens deze proefperiode wordt het camerasysteem dat de spitsstroken beveiligd uitgebreid getest om eventuele kinderziektes in het systeem op te sporen. Om de veiligheid op de spitsstroken tijdens de proefperiode te waarborgen, zet Rijkswaterstaat de komende tijd extra inspecteurs in die de situatie op de randweg en de werking van de spitsstroken nauwlettend in de gaten houden.

De spitsstroken worden alleen in zuidelijke richting (Amsterdam - Maastricht) geopend voor verkeer. In noordelijke richting zijn de spitsstroken nog niet gereed voor openstelling. Tot eind juli Rijkswaterstaat nog bezig met het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt op de randweg vanaf knooppunt Leenderheide tot aan knooppunt Batadorp. Hierbij krijgt het asfalt ook meteen nieuwe markering. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk in de nacht plaats om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Verkeer kan �s nachts dus nog te maken krijgen met afsluitingen en kleinschalige omleidingsroutes. Na de proefperiode tijdens de vakantieweken, worden de spitsstroken naar verwachting begin september in beide richtingen officieel in gebruik genomen voor het verkeer. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de spitsstroken media november geopend worden. Door intensieve samenwerking met de betrokken aannemer en de wegbeheerders uit de regio is de benodigde periode voor de aanleg van de spitsstroken met enkele maanden verkort.

10-06-2004: Informatiebijeenkomsten Randweg Eindhoven woensdag 16 en donderdag 17 juni

Rijkswaterstaat werkt aan plannen voor een grootschalige uitbreiding van de randweg tussen 2006 en 2011 zodat u de komende decennia zonder veel problemen door kunt rijden op de Randweg Eindhoven. De spitsstroken die we op dit moment aan leggen lossen de fileproblemen niet voor langere termijn op. Daarvoor is een grootschalige uitbreiding van de randweg noodzakelijk.

Informatiebijeenkomsten
Om belangstellenden over deze uitbreidingsplannen te informeren, organiseert Rijkswaterstaat op woensdag 16 en donderdag 17 juni a.s. twee informatiebijeenkomsten. Hier krijgt u meer informatie over de reconstructie van de randweg, de planning van de werkzaamheden, de geluidsmaatregelen die genomen worden, de bereikbaarheid van Eindhoven en omgeving tijdens de werkzaamheden en de manier waarop de directe omgeving van de randweg wordt aangepast.

De informatieavond start om 19.30 uur met een korte toelichting op de plannen. Daarna kunt u de informatiemarkt bezoeken en vragen stellen aan de medewerkers van Rijkswaterstaat. De informatiebijeenkomsten worden gehouden op:
Woensdag 16 juni: Caf�/Zaal St. Joris, Heuvel 7 in Veldhoven
Donderdag 17 juni: Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 in Eindhoven

Wij zien u graag op 16 of 17 juni a.s.

03-06-2004: Werkzaamheden spitsstroken naderen einde

De afgelopen dagen hebben weggebruikers veel overlast ondervonden van de werkzaamheden aan de Randweg Eindhoven. Op dit moment legt Rijkswaterstaat op nagenoeg de gehele randweg nieuw asfalt. Deze werkzaamheden vinden voor het overgrote deel in de nachtelijke uren plaats, maar hiervoor is het wel noodzakelijk dat het verkeer op de randweg op delen 'gesplitst' wordt waarbij weggebruikers moeten kiezen voor de meeste linkse of meest rechtse rijstrook. De komende weken wordt elke nacht een deel van de randweg voorzien van nieuw asfalt en kunnen weggebruikers nog overlast van de werkzaamheden ondervinden. Deze werkzaamheden duren nog enkele weken tot aan de zomervakantie. De spitsstroken kunnen dan geleidelijk open gesteld worden om het beveiligigingssysteem met de camera's langs de weg te testen.

12-05-2004: Spitsstroken naderen opening

U kunt het bijna niet gemist hebben.� de afgelopen weken is er volop gewerkt aan de aanleg van de spitsstroken op de randweg. Op dit moment vinden werkzaamheden plaats aan de binnenzijde van de weg en rijdt het verkeer op de twee buitenste rijstroken (inclusief de oude vluchtstrook). De werkzaamheden vorderen gestaag en het einde van de werkzaamheden komt in zicht.

Bewegwijzering
Iedere morgen als u de randweg passeert, kunt u zien dat er �s nachts is gewerkt. De bewegwijzering wordt momenteel aangepast aan de nieuwe situatie met spitsstroken. Nu zijn deze borden nog afgeplakt of voorzien van een blauwe zak, maar binnenkort kunnen ze in gebruik worden genomen.

Ruim 90 camera�s
Ook leggen we op dit moment wordt de overige elektronica voor de beveiliging van de spitsstroken aan. De spitsstroken worden straks permanent bewaakt vanuit onze Verkeerscentrale Zuid-Nederland in Geldrop door middel van ruim 90 camera�s. Iedere keer voordat de spitsstroken geopend worden, controleren onze verkeersoperators van de Verkeerscentrale eerst of er geen voertuigen met pech of andere objecten op de spitsstroken staan. De camera�s hiervoor zijn inmiddels geplaatst. Nu wordt gewerkt aan de aanpassing van het systeem voor de verkeerscentrale, zodat de beelden straks ook goed te bekijken zijn.

Geluidsarm asfalt
De laatste werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de belijning op het wegdek. Dit doen we in combinatie met het vernieuwen van het wegdek. De randweg krijgt namelijk over een groot gedeelte een nieuwe ZOAB-asfaltlaag. Deels is dit nodig vanwege slijtage en beschadigingen van het bestaande wegdek. Daarnaast lag er nog geen geluidsarm-ZOAB op sommige delen van de randweg zodat dit nu wordt aangebracht. Dit geluidsarm asfalt heeft een positief effect op de geluidsoverlast veroorzaakt door de randweg.

Nieuwe situatie op de weg
De asfalteringswerkzaamheden vinden �s nachts plaats om het verkeer op de randweg zo min mogelijk te hinderen. Dat duurt nog zeker tot de zomervakantie. Tijdens deze werkzaamheden wordt steeds een stukje van de snelweg opnieuw geasfalteerd en voorzien van nieuwe belijning. Dit vereist extra aandacht van de weggebruikers, omdat de belijning �s morgens steeds op een andere plaats verspringt. Blijft u dus attent! Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, halen we ook gefaseerd de laatste wegafzettingen weg. In april zijn op de A2 bij Veldhoven de barriers weggehaald en in de komende maand gebeurd dit langs de A67 bij Waalre.

19-03-2004: Plannen uitbreiding Randweg Eindhoven onherroepelijk

De plannen voor de uitbreiding van de Randweg Eindhoven zijn vandaag door de Raad van State onherroepelijk geworden. De Raad van State heeft vandaag de twaalf bezwaarmakers grotendeels in het ongelijk gesteld. Het bezwaar van enkele bewonersgroepen met betrekking tot oa verkeerscijfers, geluidsoverlast en het afwijzen van de Oosttangent is door de Raad van State afgewezen. Rijkswaterstaat moet voor ��n particuliere bezwaarmaker de plannen voor de uitbreiding van de randweg aanpassen danwel nader overleg voeren over de hervestiging van zijn bedrijf . Dit resulteert naar verwachting in een zogenaamd 'reparatie-Tracébesluit' dat t.z.t. ook ter inzage wordt gelegd zodat de betreffende belanghebbende erop kan reageren. Voor het overige deel van het traject zijn de plannen echter goedgekeurd en kan Rijkswaterstaat verder met de voorbereidingen van de reconstructie van de randweg. De start van de werkzaamheden staat gepland voor begin 2006.

25-02-2004: Viaduct Gestelsestraat enkele dagen eerder afgesloten

Het viaduct van de Gestelsestraat/Velddoornweg wordt enkele dagen eerder afgesloten dan eerder bekend werd gemaakt. De weg tussen Eindhoven en Aalst-Waalre is afgesloten van 4 tot en met 11 maart in verband met sloopwerkzaamheden voor de aanleg van spitsstroken. Zowel fietsers als automobilisten worden omgeleid via de Antoon Coolenlaan en de Prof. Holstlaan of via de Antoon Coolenlaan en de Aalsterweg. Om onnodige overlast voor weggebruikers te voorkomen, worden de Prof. Holstlaan en de Gestelsestraat niet tegelijkertijd afgesloten voor het verkeer. De werkzaamheden aan het viaduct van de Prof. Holstlaan worden woensdag 3 maart afgerond. Kijk hier voor meer informatie.

09-02-2004: Camera's op Randweg Eindhoven

Er worden op dit moment camera's geplaatst op de Randweg Eindhoven i.v.m. de aanleg van de spitsstroken. In totaal worden er ongeveer 100 camera's geplaatst met als doel de spitsstroken te beveiligen. D.m.v. deze camera's kunnen de operators van onze Verkeerszentrale Zuid-Nederland in Geldrop de spitsstroken controleren voordat de spitsstroken tijdens drukke tijden worden opengesteld voor verkeer. Op die manier kan voorkomen worden dat de spitsstrook geopend wordt terwijl er bijvoorbeeld een weggebruiker met pech staat of er voorwerpen liggen die de veiligheid op de spitsstroken kunnen belemmeren. De camera's worden uitdrukkelijk niet gebruikt voor de controle of handhaving van weggebruikers.

06-02-2004: Snelheidscontroles tijdens wegwerkzaamheden Randweg Eindhoven

Tijdens (nachtelijke) wegwerkzaamheden op de Randweg Eindhoven, gaat het KLPD mogelijk snelheidscontroles uitvoeren. Bij wegwerkzaamheden worden de snelheden verlaagd vanwege de veranderde wegsituaties (bijvoorbeeld versmalde/verlegde rijstroken) en ten behoeve van de veiligheid van de wegwerkers.

07-01-2004: Werkzaamheden spitsstroken uitgesteld

In verband met het slechte weer van afgelopen nacht en de verwachting van de komende nachten verschuift Rijkswaterstaat de geplande werkzaamheden aan de spitsstroken op de Randweg Eindhoven naar volgende week (week 3). Rijkswaterstaat had deze week willen starten met de voorbereidingen voor de tweede fase van de aanleg van de spitsstroken waarbij gewerkt wordt aan de binnenberm van de weg. Hiervoor worden de rijstroken versmald en verschoven naar de rechterkant van de rijbaan. Voor het verschuiven van de rijstroken moet onder andere nieuwe markering aangebracht worden op het asfalt. Met regenachtig weer is het echter niet mogelijk deze markering goed op het asfalt aan te brengen. Ook de geplande werkzaamheden aan het viaduct Ulenpas/Ontginningsweg worden hierdoor een week opgeschoven. De afsluiting van dit viaduct vindt dus niet plaats vanaf 14 januari zoals eerder vermeld, maar op zijn vroegst vanaf 19 januari.

Daarnaast houdt Rijkswaterstaat er gezien de weersverwachtingen rekening mee dat er de komende dagen gestrooid moet worden om gladheid op de wegen te voorkomen. In verband met de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden en de veiligheid van de weggebruikers en wegwerkers, heeft Rijkswaterstaat in overleg met de aannemer van de werkzaamheden besloten de geplande werkzaamheden te verschuiven naar volgende week. Het verschuiven van deze werkzaamheden heeft geen ingrijpende gevolgen voor de planning van de werkzaamheden. Naar verwachting worden de spitsstroken medio 2004 opengesteld voor verkeer.

Via de website www.randwegeindhoven.nl kunnen weggebruikers en ge�nteresseerden op de hoogte blijven van de plannen van de werkzaamheden op de randweg Eindhoven. Het is vanaf begin januari ook mogelijk om een abonnement te nemen op de actuele werkzaamheden op de randweg. Abonnees krijgen automatisch nieuws over de werkzaamheden digitaal toegestuurd.

01-01-2004: Viaducten afgesloten wegens geluidsoverlast

Voor de aanleg van de spitsstroken op de Randweg Eindhoven moeten vijf viaducten in de randweg aangepast worden. Van een aantal bestaande viaducten moeten delen gesloopt worden waarna ze verstevigd kunnen worden voor de aanleg van de spitsstrook. Het gaat om de viaducten over de Ontginningsweg, Meerveldhovenseweg, Professor Holstlaan, Gestelsestraat en Aalsterweg. Om de werkzaamheden op een veilige manier mogelijk te maken, worden de betreffende wegen gedurende enkele dagen met een maximum van 2 weken afgesloten voor verkeer. Om het verkeer om te leiden worden omleidingroutes ingesteld. Rijkswaterstaat start op 12 januari a.s met de werkzaamheden aan de Ontginningsweg.

Om het verkeer op deze wegen zo min mogelijk te hinderen, wilde Rijkswaterstaat de werkzaamheden aan de viaducten in de nachtelijke uren uitvoeren. Na onderzoek bleek dit echter teveel geluidsoverlast te geven, zodat nu overdag gewerkt wordt. De bovengenoemde wegen zijn belangrijke routes voor verkeer dat Eindhoven, Aalst-Waalre en Veldhoven in of uit wil. In overleg met de betrokken gemeenten worden omleidingroutes ingesteld. Weggebruikers moeten dus rekening houden met overlast en langere reistijd. Meer informatie over de afsluitingen leest u bij actuele werkzaamheden.

30-12-2003: Abonneer u nu op het digitale nieuws over de Randweg Eindhoven

Vanaf 1 januari a.s. is het mogelijk om u te abonneren op het actuele nieuws op de website van de Randweg Eindhoven. U ontvangt dan automatisch een e-mailbericht van Rijkswaterstaat als er nieuwe werkzaamheden worden aangekondigd of wanneer er ander nieuws over de randweg te melden valt.

U kunt zich abonneren door uw e-mailadres in te vullen zodat het toegevoegd kan worden aan de database. Direct daarna ontvangt u van Rijkswaterstaat een bericht terug met het verzoek om het abonnement te activeren. Deze extra handeling is noodzakelijk om misbruik van uw e-mailadres te voorkomen. Ge�nteresseerd? Kijk snel op nieuwsabonnement.

17-12-2003: Start tweede fase aanleg spitsstroken

Op 5 januari a.s. start Rijkswaterstaat met de tweede fase van de aanleg van de spitsstroken op de Randweg Eindhoven. Deze tweede fase houdt in dat de werkzaamheden zich verplaatsen naar de binnenberm van de weg. Dit vraagt ook om nieuwe verkeersmaatregelen: de barrier die nu aan de rechterkant van de weg staat, wordt verplaatst naar de linkerkant zodat de wegwerkers nu veilig aan de middenberm kunnen werken. Daarnaast zijn de rijstroken versmald en geldt een maximale snelheid van 70 km/uur. Voor de aanleg van de spitsstroken moeten de bestaande viaducten versterkt en verbreed worden en moet nieuwe elektronica aangelegd worden.

Weggebruikers moeten vaak wennen aan een nieuwe situatie op de weg. De komende weken worden de verkeersmaatregelen opgebouwd waardoor de situatie op de weg dagelijks anders kan zijn. Rijkswaterstaat vraag weggebruikers daarom extra alert te zijn en afstand te houden en hun snelheid aan te passen. Zeker nu het seizoen van gladheid, mist en regen weer aanbreekt. Meer informatie over de exacte planning van de werkzaamheden vindt u onder actuele werkzaamheden.

25-11-2003: Nieuwe afstelling verkeerslichten knooppunt Leenderheide nog niet optimaal

Afgelopen weekend is de verkeersregelinstallatie (VRI) bij Leenderheide vernieuwd. Er is een nieuwe automaat geplaatst met een nieuwe regeling. Helaas is door uitvoeringstechnische problemen niet alle benodigde detectieapparatuur beschikbaar, waardoor de regeling nog niet optimaal werkt. In een dergelijke nieuwe situatie vindt in het begin regelmatig bijstelling plaats van de verkeersregeling om de regeling zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren. Onlangs zijn nog enkele aanpassingen verricht aan de verkeerslichtenregeling, waardoor de verkeerslichten beter functioneren.

De file op de A2 vanuit Maastricht heeft te maken met de situatie in de ochtend- en avondspits. Er is een filemeetpunt aangebracht in het asfalt op de toerit van de A67 richting Antwerpen. Deze filemeetpunt springt over het algemeen aan tijdens de ochtend- en avondspits. Bij constatering van file wordt korter groen gegeven aan het verkeer op de A2 komend uit Maastricht. Dit is gedaan om het verkeersplein vrij te houden, zodat verkeer op andere richtingen nog kan doorrijden. In de 'oude' situatie werd het verkeersplein regelmatig geblokkeerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de file op de A2 vanuit Maastricht tijdelijk iets langer wordt. Daarentegen wordt als er geen file op de toerit van de A67 wordt gemeten er juist meer groen gegeven op de A2 vanuit Maastricht dan voorheen. Per saldo zou de totale oponthoud dus niet slechter mogen zijn.

Overigens zal de situatie op de Randweg Eindhoven pas echt verbeteren als de extra rijstrook op Leenderheide en de toerit van de A67 wordt opengesteld. Medio 2004 worden de spitsstroken op de randweg geopend voor verkeer waardoor in de spitstijden meer capaciteit op de randweg beschikbaar is.

20-10-2003: Zitting bij Raad van State 20 november

Op donderdag 20 november a.s worden de beroepschriften tegen het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven behandeld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn 15 beroepen bij de Raad van State binnengekomen, waarbij het merendeel van de beroepen gaat over toename van geluidsoverlast en aantasting van eigendommen. Tijdens de zitting bij de Raad van State kunnen de appellanten hun beroep toelichten en zal het Ministerie van Verkeer en Waterstaat daarop reageren. Uiteindelijk doet de Raad van State, naar verwachting half mei 2004 zijnde 12 maanden na ontvangst van het verweerschrift van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een uitspraak over de plannen voor uitbreiding van de A67/A2 Randweg Eindhoven en de daartegen ingediende beroepen.

De Raad van State adviseert de regering en het parlement over wetgeving en bestuur en is de hoogste algemene bestuursrechter. De Afdeling bestuursrechtspraak spreekt recht in hoogste instantie in geschillen tussen de burger en de overheid. Bekende voorbeelden zijn geschillen omtrent bouwvergunningen, subsidies en beslissingen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Daarnaast behandelt de Afdeling een groot aantal zaken op het gebied van bestemmingsplannen en milieu. Voorbeelden van zaken die bij de Raad van State behandeld worden, zijn beroepen tegen de Betuweroute , de Hoge-Snelheidslijn en Schiphol. Meer informatie over de Raad van State vindt u op http://www.raadvanstate.nl.

01-09-2003: Gewijzigd Tracébesluit terinzage

Begin 2003 heeft het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven met plannen voor de uitbreiding van de randweg naar 4 rijbanen ter inzage gelegen. In totaal zijn ten aanzien van dit Tracébesluit 17 beroepen bij de Raad van State binnengekomen waarvan er 15 ontvankelijk waren. Naar aanleiding van twee beroepschriften en nader overleg met de betrokkenen is het Tracébesluit in de marge op twee punten gewijzigd. De wijzigingen zijn beschreven in het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven 2003. Het gewijzigde Tracébesluit ligt vanaf dinsdag 2 september tot en met maandag 13 oktober 2003 ter inzage bij bibliotheken en gemeentehuizen in de regio. Meer hierover leest u bijgeindhoven/project/besluitvorming.shtml" class="link">Besluitvorming. U kunt het gewijzigde Tracébesluit owegeindhoven/project/tracebesluit/tb20gewijzigd202003.pdf" class="link">downloadenwegeindhoven/images/layout/pdf.gif" width="21" height="21" align="absmiddle" alt="pdf"> PDF, 153 kB).

15-07-2003: Openstelling randweg na ongeval tankauto

Na het ongeval met de tankauto geladen met LPG gisterenmiddag (14 juli 2003) en de daaraan gerelateerde afsluiting van de Randweg Eindhoven, heeft Rijkswaterstaat vanochtend de A2/A67 Randweg Eindhoven in beide richting weer opengesteld voor verkeer. In verband met het ongeval met de tankauto op de randweg van gisterenmiddag waren herstelwerkzaamheden aan het wegdek nodig. Inmiddels is de vangrail en de markering hersteld en is de beschadigde weg grotendeels gerepareerd.

Vanochtend is allereerst de tankauto geladen met LPG circa 200 meter verplaatst om leeggepompt te worden. Die verplaatsing maakte het mogelijk al met de herstelwerkzaamheden te beginnen voordat de tankauto volledig was leeggepompt. Omdat Rijkswaterstaat streeft naar het zo snel mogelijk openstellen van de randweg, is ervoor gekozen het beschadigde asfalt nu niet geheel te vervangen, maar te repareren. Op een later moment als het minder druk is met verkeer, bijvoorbeeld in een van de komende nachten, wordt het beschadigde asfalt alsnog weggefreest en vervangen door een nieuwe laag.

03-07-2003: Drukte in vakantieperiode

Rijkswaterstaat verwacht dat het komend weekend extra druk op de Randweg Eindhoven. Vooral vrijdag kunt u rekening houden met lange files. De drukte heeft te maken met het begin van de schoolvakanties in Midden-Nederland. Ook op de buitenlandse wegen blijven files niet uit. Op de bijgevoegde kaart krijgt u een overzicht van de filegevoelige punten in Nederland:

16-06-2003: Werkzaamheden spitsstroken nog niet buiten

Ondanks eerder berichten over de start van de werkzaamheden aan de Randweg Eindhoven in verband mat de aanleg van spitsstroken, is het op dit moment rustig met werkzaamheden. Reden hiervan is het feit dat de aannemer BAM NBM Wegenbouw momenteel nog bezig is met enkele voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting zullen de eerste werkzaamheden 'buiten' op zijn vroegst in week 26 plaatsvinden. Meer informatie over de werkzaamheden en de daarmee gerelateerde verkeersmaatregelen leest u op deze website.

03-04-2003: Snelle start met aanleg spitsstroken Randweg Eindhoven

Op 3 april is de opdracht om spitsstroken op de Randweg Eindhoven aan te leggen openbaar aanbesteed. Rijkswaterstaat legt spitsstroken aan vanaf knooppunt Batadorp tot knooppunt Leenderheide. Volgens planning starten de werkzaamheden al eind mei. Na ruim anderhalf jaar zijn de spitsstroken dan klaar voor gebruik en geven ze de drukke randweg van Eindhoven in de spits extra ruimte. Zodra meer details van de planning van de aannemer bekend zijn zal hierover worden bericht.

14-02-2003: Misleidend artikel in Eindhovens Dagblad

In het Eindhovens Dagblad van donderdag 13 februari jl. staat een artikel met de titel 'Veldhoven: geen bezwaar verbreding A2'. In dit artikel wordt gesuggereerd dat individuele bezwaren op de plannen voor de verbreding van de Randweg Eindhoven kenbaar gemaakt kunnen worden bij Rijkswaterstaat tijdens het informatiebijeenkomst op donderdag 20 februari a.s. Dit is niet juist. Tot 10 maart a.s. liggen de plannen voor de verbreding van de randweg ter inzage bij gemeentehuizen en bibliotheken in de regio Eindhoven. Belanghebbenden kunnen beroep tegen het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven aantekenen bij de Raad van State. Meer informatie hierover vindt u op deze website. In het kader van deze beroepstermijn vindt echter geen informatiebijeenkomst plaats.

01-02-2003: Verkeerde kaarten op website en cd-rom

In de periode 28 januari tot en met 10 maart 2003 ligt het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven met een aantal samenhangende documenten ter inzage. Dit Tracébesluit en de samenhangende documenten is ook op cd-rom verkrijgbaar en via deze website te downloaden. Gebleken is dat op de cd-rom en de website in eerste instantie per vergissing verkeerde kaarten zijn opgenomen. Eenieder die een cd-rom bij Rijkswaterstaat heeft besteld, ontvangt kosteloos een nieuw exemplaar. De verkeerde kaarten op de website zijn inmiddels vervangen door de juiste exemplaren en u kunt ze desgewenst downloaden. De kaarten die zijn opgenomen in de analoge kaartenbijlage die onderdeel vormt van het Tracébesluit zijn wel correct. U kunt tot en met 10 maart a.s. beroep indienen tegen de plannen zoals opgenomen in het Tracébesluit door een beroepsschrift te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over de beroepsprcedure vind u op beroepsmogelijkheden.

15-01-2003: Aanleg voor spitsstroken staat voor de deur

De aanleg van de spitsstroken inmiddels in een vergevorderd stadium. De aanleg van de spitsstroken wordt in maart van dit jaar aanbesteed zodat de werkzaamheden nog in het voorjaar kunnen starten. Volgens planning hadden de werkzaamheden voor de aanleg van de spitsstroken vorig jaar al moeten starten. Vanwege problemen met het doorlopen van de artikel 19-procedure voor het aanpassen van de bestemmingsplannen hebben dezeplannen vertraging opgelopen. Wanneer de aanbesteding van de werkzaamheden plaats heeft gevonden, zal op korte termijn ook 'de schop in de grond gaan'. De spitsstroken moeten medio 2004 opgesteld worden voor verkeer.

15-01-2003: Tracébesluit Randweg Eindhoven vastgesteld

Op 15 januari jl. heeft minister De Boer van Verkeer en Waterstaat het Tracébesluit voor de uitbreidingplannen vastgesteld. Het Tracébesluit bevat tot in detail de plannen voor de verbreding van de Randweg Eindhoven. Het Tracébesluit wordt nu ter inzage gelegd en van 28 januari tot en 10 maart hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen op de plannen zoals opgenomen in het Tracébesluit. Op deze website leest u onder beroepsmogelijkheden meer over de locaties waar u de documenten in kunt zien en de manier waarop u beroep aan kunt tekenen.

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven