home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Ik ben en Ik zoek > Bestuurlijke partners

Bestuurlijke partners

Over de plannen voor de uitbreiding van de Randweg Eindhoven heeft Rijkswaterstaat met grote regelmaat overleg met andere overheden uit de regio.

In het bestuurlijk overleg worden de plannen van Rijkswaterstaat regelmatig voorgelegd aan de bestuurlijke partners en worden deze afgestemd met andere infrastructurele plannen in de regio.

Gemeente Best Postbus 50 5680 AB Best
Gemeente Eindhoven Postbus 998 5600 AZ Eindhoven
Gemeente Veldhoven Postbus 10101 5500 GA Veldhoven
Gemeente Waalre Postbus 10000 5582 GA Waalre
Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 's-Hertogenbosch
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Postbus 985 5600 AZ Eindhoven
Waterschap De Dommel Postbus 385 5280 AJ Boxtel
Rijksplanologische Dienst Inspectie van de Ruimtelijke Ordening Zuid Postbus 805 5600 AV Eindhoven
Ministerie van LNV Zuid Postbus 6111 5600 HC Eindhoven

 

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven