home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen

 

Algemeen > Disclaimer

Disclaimer

Auteursrecht
Op alle in deze site opgenomen gegevens berusten auteursrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij Rijkswaterstaat.

Het wijzigen, hergebruiken, kopiļæ½ren, verhandelen of anderszins aanwenden van gegevens afkomstig van deze site, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijkswaterstaat.

Inbreuk/Misbruik
Mocht er onverhoopt een inbreuk worden geconstateerd op het auteursrecht van Rijkswaterstaat, dan behoudt Rijkswaterstaat zich het recht voor om juridische maatregelen jegens de inbreukmaker te nemen.

Aansprakelijkheid
Ofschoon de gegevens op deze site met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan Rijkswaterstaat geen garanties geven ten aanzien van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Aansprakelijkheid voor eventuele schadelijkheid ten gevolge van virussen wordt door Rijkswaterstaat van de hand gewezen.

Deze site bevat links naar internetsites die niet onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen. Rijkswaterstaat is echter op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites.

De gegevens op deze website kunnen regelmatig worden aangepast. Aanpassingen op deze website kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht door Rijkswaterstaat.

Vertrouwelijke behandeling van uw gegevens
Rijkswaterstaat verstrekt geen gegevens zoals bijvoorbeeld adresgegevens of e-mailadressen van bezoekers/gebruikers aan derden.

 

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven