home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

Algemeen> Gerelateerde projecten > Oosttangent

Oosttangent

Conform de fasering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bevindt de studie BOSE zich nu in de planstudiefase die moet resulteren in de Trajectnota/MER BOSE. De planstudie is gestart met de Startnotitie BOSE en de Richtlijnen voor de Trajectnota/MER BOSE. Het SRE heeft het adviesbureau Arcadis Ruimtelijke ontwikkeling BV opdracht verleend voor het schrijven van de Trajectnota/MER BOSE. Het definitieve concept van de Trajectnota/MER BOSE is op 30 augustus 2004 door het Dagelijks Bestuur van het SRE vastgesteld en in september 2004 voor commentaar aan de gemeenteraden voorgelegd, waarna deze door de Regioraad wordt vastgesteld. Hierop volgt de inspraakperiode, het verwerken en beantwoorden van de inspraakreacties en het uitbrengen van advies door de commissie MER, waarna de Regioraad uiteindelijk het voorkeursalternatief vaststelt. (laatst bijgewerkt in september 2004)
Kijk voor meer informatie op de website van het SRE.

 

 

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven